Bi Khúc – Cao Tiến

Song: 悲曲 – Bēi qū – Bi Khúc
Singer: 高进 – Gāo Jìn – Cao Tiến
Download:
MP3

欢颜洗尽多少尘埃举杯饮风霜
Kōng huān yán xǐ jìn duō shǎo chén āi jǔ bēi yǐn fēng shuāng

Không hoan nhan tẩy tẫn đa thiểu trần ai cử bôi ẩm phong sương

Nở nụ cười trống rỗng để tẩy bụi trần, uống rượu để thấm thía dư vị đắng cay

留恋那段曾经过往可买来泪两行
Liú liàn nà duàn céng jīng guò wǎng kě mǎi lái lèi liǎng xíng

Lưu luyến na đoạn tằng kinh quá vãng khả mãi lai lệ lưỡng hành

Nỗi nhớ cứ đến rồi đi để lại hai hàng lệ rơi

思念一点点透进窗被时间无情的埋葬
Sī niàn yī diǎn diǎn tòu jìn chuāng bèi shí jiān wú qíng de mái zàng

Tư niệm nhất điểm điểm thấu tiến song bị thì gian vô tình đích mai táng

Có một chút tư niệm bị lãng quên hiện về sau cánh cửa thời gian vô tình

梦折断翅膀不知该飞向何方
Mèng zhé duàn chì bǎng bù zhī gāi fēi xiàng hé fāng

Mộng chiết đoạn sí bàng bất tri cai phi hướng hà phương

Đôi cánh biết bay về đâu khi giấc mơ vụn vỡ

我韵押得漂亮可不敌这旋律的忧伤
Wǒ yùn yā de piào liang kě bu dí zhè xuán lǜ de yōu shāng

Ngã vận áp đắc phiêu lượng khả bất địch giá toàn luật đích ưu thương

Ta có tấu nhạc hay cũng chẳng bằng giai điệu đau thương

一板一眼的唱腔中也会有些许的荒唐
Yī bǎn yī yǎn de chàng qiāng zhōng yě huì yǒu xiē xǔ de huāng táng

Nhất bản nhất nhãn đích xướng khang trung dã hội hữu ta hứa đích hoang đường

Có hát đúng vần đúng điệu thì cũng có khi lỗi nhịp

音符跳动着我心理那些不安的倔强
Yīn fú tiào dòng zhe wǒ xīn lǐ nà xiē bù ān de jué jiàng

Âm phù khiêu động trứ ngã tâm lý na ta bất an đích quật cường

Giai điệu này réo rắt vào lòng ta nỗi bất an rất lớn.

要怎样擦亮那些伤神的眼光
Yào zěn yàng cā liàng nà xiē shāng shén de yǎn guāng

Yếu chẩm dạng sát lượng na ta thương thần đích nhãn quang

Phải làm sao để khai sáng lại đôi mắt đau thương kia

这悲曲我来唱动情的摸样
Zhè bēi qū wǒ lái chàng dòng qíng de mō yàng

Giá bi khúc ngã lai xướng động tình đích mạc dạng

Để ta hát bi khúc chất chứa ân tình

伤心的旋律总是那么的悠扬
Shāng xīn de xuán lǜ zǒng shì nà me de yōu yáng

Thương tâm đích toàn luật tổng thị na yêu đích du dương

Giai điệu đau thương mà sao du dương thế

这悲曲我来唱细细的端详
Zhè bēi qū wǒ lái chàng xì xì de duān xiáng

Giá bi khúc ngã lai xướng tế tế đích đoan tường

Để ta hát bi khúc chậm và truyền cảm

调调哼出的叫做忧伤
Duàn cháng de diào diao hēng chū de jiào zuò yōu shāng

Đoạn tràng đích điều điều hanh xuất đích khiếu tố ưu thương

Giai điệu cay đắng đoạn trường kia mang tên đau thương

悲曲我来唱回望一望
Zhè bēi qū wǒ lái chàng huí tóu wàng yī wàng

Giá bi khúc ngã lai xướng hồi đầu vọng nhất vọng

Để ta hát bi khúc mong một lần gặp lại

心上人各奔天涯两茫茫
Zhǐ jiàn xīn shàng rén gè bēn tiān yá liǎng máng máng

Chích kiến tâm thượng nhân các bôn thiên nhai lưỡng mang mang

Chỉ thấy đất trời mênh mông, người trong mộng cách biệt.

悲曲我来唱淡淡的
Zhè bēi qū wǒ lái chàng dàn dàn de qīng kuáng

Giá bi khúc ngã lai xướng đạm đạm đích khinh cuồng

Để ta hát bi khúc nhẹ nhàng mà mãnh liệt

留得信仰心放任去流浪
Liú de xìn yǎng ràng xīn fàng rèn qù liú làng

Lưu đắc tín ngưỡng nhượng tâm phóng nhâm khứ lưu lãng

Giữ vững niềm tin, để mặc hồn phiêu lãng


欢颜洗尽多少尘埃举杯饮风霜
Kōng huān yán xǐ jìn duō shǎo chén āi jǔ bēi yǐn fēng shuāng

Không hoan nhan tẩy tẫn đa thiểu trần ai cử bôi ẩm phong sương

Nở nụ cười trống rỗng để tẩy bụi trần, uống rượu để thấm thía dư vị đắng cay

留恋那段曾经过往可买来泪两行
Liú liàn nà duàn céng jīng guò wǎng kě mǎi lái lèi liǎng xíng

Lưu luyến na đoạn tằng kinh quá vãng khả mãi lai lệ lưỡng hành

Nỗi nhớ cứ đến rồi đi để lại hai hàng lệ rơi

思念一点点透进窗被时间无情的埋葬
Sī niàn yī diǎn diǎn tòu jìn chuāng bèi shí jiān wú qíng de mái zàng

Tư niệm nhất điểm điểm thấu tiến song bị thì gian vô tình đích mai táng

Có một chút tư niệm bị lãng quên hiện về sau cánh cửa thời gian vô tình

梦折断翅膀不知该飞向何方
Mèng zhé duàn chì bǎng bù zhī gāi fēi xiàng hé fāng

Mộng chiết đoạn sí bàng bất tri cai phi hướng hà phương

Đôi cánh biết bay về đâu khi giấc mơ vụn vỡ

我韵押得漂亮可不敌这旋律的忧伤
Wǒ yùn yā de piào liang kě bu dí zhè xuán lǜ de yōu shāng

Ngã vận áp đắc phiêu lượng khả bất địch giá toàn luật đích ưu thương

Ta có tấu nhạc hay cũng chẳng bằng giai điệu đau thương

一板一眼的唱腔中也会有些许的荒唐
Yī bǎn yī yǎn de chàng qiāng zhōng yě huì yǒu xiē xǔ de huāng táng

Nhất bản nhất nhãn đích xướng khang trung dã hội hữu ta hứa đích hoang đường

Có hát đúng vần đúng điệu thì cũng có khi lỗi nhịp

音符跳动着我心理那些不安的倔强
Yīn fú tiào dòng zhe wǒ xīn lǐ nà xiē bù ān de jué jiàng

Âm phù khiêu động trứ ngã tâm lý na ta bất an đích quật cường

Giai điệu này réo rắt vào lòng ta nỗi bất an rất lớn.

要怎样擦亮那些伤神的眼光
Yào zěn yàng cā liàng nà xiē shāng shén de yǎn guāng

Yếu chẩm dạng sát lượng na ta thương thần đích nhãn quang

Phải làm sao để khai sáng lại đôi mắt đau thương kia

这悲曲我来唱动情的摸样
Zhè bēi qū wǒ lái chàng dòng qíng de mō yàng

Giá bi khúc ngã lai xướng động tình đích mạc dạng

Để ta hát bi khúc chất chứa ân tình

伤心的旋律总是那么的悠扬
Shāng xīn de xuán lǜ zǒng shì nà me de yōu yáng

Thương tâm đích toàn luật tổng thị na yêu đích du dương

Giai điệu đau thương mà sao du dương thế

这悲曲我来唱细细的端详
Zhè bēi qū wǒ lái chàng xì xì de duān xiáng

Giá bi khúc ngã lai xướng tế tế đích đoan tường

Để ta hát bi khúc chậm và truyền cảm

调调哼出的叫做忧伤
Duàn cháng de diào diao hēng chū de jiào zuò yōu shāng

Đoạn tràng đích điều điều hanh xuất đích khiếu tố ưu thương

Giai điệu cay đắng đoạn trường kia mang tên đau thương

悲曲我来唱回望一望
Zhè bēi qū wǒ lái chàng huí tóu wàng yī wàng

Giá bi khúc ngã lai xướng hồi đầu vọng nhất vọng

Để ta hát bi khúc mong một lần gặp lại

心上人各奔天涯两茫茫
Zhǐ jiàn xīn shàng rén gè bēn tiān yá liǎng máng máng

Chích kiến tâm thượng nhân các bôn thiên nhai lưỡng mang mang

Chỉ thấy đất trời mênh mông, người trong mộng cách biệt.

悲曲我来唱淡淡的
Zhè bēi qū wǒ lái chàng dàn dàn de qīng kuáng

Giá bi khúc ngã lai xướng đạm đạm đích khinh cuồng

Để ta hát bi khúc nhẹ nhàng mà mãnh liệt

留得信仰心放任去流浪
Liú de xìn yǎng ràng xīn fàng rèn qù liú làng

Lưu đắc tín ngưỡng nhượng tâm phóng nhâm khứ lưu lãng

Giữ vững niềm tin, để mặc hồn phiêu lãng


这悲曲我来唱动情的摸样
Zhè bēi qū wǒ lái chàng dòng qíng de mō yàng

Giá bi khúc ngã lai xướng động tình đích mạc dạng

Để ta hát bi khúc chất chứa ân tình

伤心的旋律总是那么的悠扬
Shāng xīn de xuán lǜ zǒng shì nà me de yōu yáng

Thương tâm đích toàn luật tổng thị na yêu đích du dương

Giai điệu đau thương mà sao du dương thế

这悲曲我来唱细细的端详
Zhè bēi qū wǒ lái chàng xì xì de duān xiáng

Giá bi khúc ngã lai xướng tế tế đích đoan tường

Để ta hát bi khúc chậm và truyền cảm

调调哼出的叫做忧伤
Duàn cháng de diào diao hēng chū de jiào zuò yōu shāng

Đoạn tràng đích điều điều hanh xuất đích khiếu tố ưu thương

Giai điệu cay đắng đoạn trường kia mang tên đau thương

悲曲我来唱回望一望
Zhè bēi qū wǒ lái chàng huí tóu wàng yī wàng

Giá bi khúc ngã lai xướng hồi đầu vọng nhất vọng

Để ta hát bi khúc mong một lần gặp lại

心上人各奔天涯两茫茫
Zhǐ jiàn xīn shàng rén gè bēn tiān yá liǎng máng máng

Chích kiến tâm thượng nhân các bôn thiên nhai lưỡng mang mang

Chỉ thấy đất trời mênh mông, người trong mộng cách biệt.

悲曲我来唱淡淡的
Zhè bēi qū wǒ lái chàng dàn dàn de qīng kuáng

Giá bi khúc ngã lai xướng đạm đạm đích khinh cuồng

Để ta hát bi khúc nhẹ nhàng mà mãnh liệt

留得信仰心放任去流浪
Liú de xìn yǎng ràng xīn fàng rèn qù liú làng

Lưu đắc tín ngưỡng nhượng tâm phóng nhâm khứ lưu lãng

Giữ vững niềm tin, để mặc hồn phiêu lãng


Bài dịch thứ 64.

© 2010, nicky. All rights reserved.

11 comments

  1. Phỉ Thúy Reply

    Bài này làm mình cảm động quá, đang hợp tâm trạng cho QTTH. Mình thích :”>.

    Mà Nicky có thể dịch nốt lời bản mp3 không? Nghe đọc chỉ nửa bài thấy… vắng vắng T^T.

    Xin bạn hãy dịch nốt để mình còn credit mà mang về wp mình x3~.

Leave a Reply

Your email address will not be published.