Tu Tiên Duyên – Trần Sở Sinh

Song: 修仙缘 – xiū xiān yuán – Tu Tiên Duyên
Singer: 陈楚生 – chén chǔ shēng – Trần Sở Sinh
Gamesong: 凡人修仙传 – Phàm Nhân Tu Tiên Truyện
Download: MP3

落日如血染红天涯留几许牵挂

luò rì rú xiě rǎn hóng tiān yá liú jǐ xǔ qiān guà

Lạc nhật như huyết nhiễm hồng thiên nhai lưu kỷ hứa khiên quải

Tà dương như huyết nhuộm hồng thiên nhai, bao nhiêu muộn phiền vương vấn

飘渺山下何处可求仙家缘法

piāo miǎo shān xià hé chǔ kě qiú xiān jiā yuán fǎ

Phiêu miểu sơn hạ hà xử khả cầu tiên gia duyến pháp

Thăm thẳm dưới chân núi, nơi nào có thể cầu duyên pháp tiên gia

因果轮回凡俗世外

yīn guǒ lún huí fán sú shì wài

Nhân quả luân hồi phàm tục thế ngoại

Nhân quả luân hồi, phàm trần thế ngoại

有人落寞有人开怀

yǒu rén luò mò yǒu rén kāi huái

Hữu nhân lạc mịch hữu nhân khai hoài

Có kẻ cô đơn, có người mãn nguyện

没有什么对错应该不应该

méi yǒu shén mo duì cuò yīng gāi bù yīng gāi

Một hữu thập yêu đối thác ứng cai bất ứng cai

Chẳng có gì là đúng hay sai, nên hay không

一叶扁舟随风而去心若定水亦静

yī yè biǎn zhōu suí fēng ér qù xīn ruò dìng shuǐ yì jìng

Nhất diệp biển chu tùy phong nhi khứ tâm nhược định thủy diệc tĩnh

Một chiếc thuyền nan lặng trôi theo gió, lòng an định như dòng nước tĩnh lặng

谁能登峰造极真正胜过自己

shéi néng dēng fēng zào jí zhēn zhèng shèng guò zì jǐ

Thùy năng đăng phong tạo cực chân chính thắng quá tự kỷ

Ai có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao, chân chính hơn cả bản thân

脱胎换骨看破玄机

tuō tāi huàn gú kàn pò xuán jī

Thoát thai hoán cốt khán phá huyền ky

Chuyển thân hóa cốt, khai phá huyền cơ

傲视凡尘心无所系

ào shì fán chén xīn wú suǒ xì

Ngạo thị phàm trần tâm vô sở hệ

Xem nhẹ hồng trần, lòng không vướng bận

修仙之路莫道比青天难行

xiū xiān zhī lù mò dào bǐ qīng tiān nán xíng

Tu tiên chi lộ mạc đạo bỉ thanh thiên nan hành

Con đường tu tiên vô hướng tựa trời xanh khó đến

昂首向前走

áng shǒu xiàng qián zǒu

Ngang thủ hướng tiền tẩu

Ngước nhìn về phía  trước

得与失之间会明白所有

de yǔ shī zhī jiān huì míng bái suǒ yǒu

Đắc dữ thất chi gian hội minh bạch sở hữu

Được và mất khi ấy sẽ rõ ràng cả thôi

痴痴地寻求

chī chī dì xún qiú

Si si địa tầm cầu

Mãi u mê kiếm tìm

从江南驰风到塞外寒冬

cóng jiāng nán chí fēng dào sāi wài hán dōng

Tòng giang nam trì phong đáo tắc ngoại hàn đông

Từ Giang Nam hữu tình đến Ải Bắc đông giá

剑锋划过苍穹飞升成仙的时空

jiàn fēng huá guò cāng qióng fēi shēng chéng xiān de shí kōng

Kiếm phong hoa quá thương khung phi thăng thành tiên đích thì không

Khi kiếm bay vút vào không trung chính là thời khắc  thành tiên

有缘人能相遇浩荡天地中

yǒu yuán rén néng xiāng yù hào dàng tiān dì zhōng

Hữu duyến nhân năng tương ngộ hạo đãng thiên địa trung

Người hữu duyên sẽ lại tương ngộ trong cõi đất trời mênh mông

 

 

落日如血染红天涯留几许牵挂

luò rì rú xiě rǎn hóng tiān yá liú jǐ xǔ qiān guà

Lạc nhật như huyết nhiễm hồng thiên nhai lưu kỷ hứa khiên quải

Tà dương như huyết nhuộm hồng thiên nhai, bao nhiêu muộn phiền vương vấn

飘渺山下何处可求仙家缘法

piāo miǎo shān xià hé chǔ kě qiú xiān jiā yuán fǎ

Phiêu miểu sơn hạ hà xử khả cầu tiên gia duyến pháp

Thăm thẳm dưới chân núi, nơi nào có thể cầu duyên pháp tiên gia

因果轮回凡俗世外

yīn guǒ lún huí fán sú shì wài

Nhân quả luân hồi phàm tục thế ngoại

Nhân quả luân hồi, phàm trần thế ngoại

有人落寞有人开怀

yǒu rén luò mò yǒu rén kāi huái

Hữu nhân lạc mịch hữu nhân khai hoài

Có kẻ cô đơn, có người mãn nguyện

没有什么对错应该不应该

méi yǒu shén mo duì cuò yīng gāi bù yīng gāi

Một hữu thập yêu đối thác ứng cai bất ứng cai

Chẳng có gì là đúng hay sai, nên hay không

一叶扁舟随风而去心若定水亦静

yī yè biǎn zhōu suí fēng ér qù xīn ruò dìng shuǐ yì jìng

Nhất diệp biển chu tùy phong nhi khứ tâm nhược định thủy diệc tĩnh

Một chiếc thuyền nan lặng trôi theo gió, lòng an định như dòng nước tĩnh lặng

谁能登峰造极真正胜过自己

shéi néng dēng fēng zào jí zhēn zhèng shèng guò zì jǐ

Thùy năng đăng phong tạo cực chân chính thắng quá tự kỷ

Ai có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao, chân chính hơn cả bản thân

脱胎换骨看破玄机

tuō tāi huàn gú kàn pò xuán jī

Thoát thai hoán cốt khán phá huyền ky

Chuyển thân hóa cốt, khai phá huyền cơ

傲视凡尘心无所系

ào shì fán chén xīn wú suǒ xì

Ngạo thị phàm trần tâm vô sở hệ

Xem nhẹ hồng trần, lòng không vướng bận

修仙之路莫道比青天难行

xiū xiān zhī lù mò dào bǐ qīng tiān nán xíng

Tu tiên chi lộ mạc đạo bỉ thanh thiên nan hành

Con đường tu tiên vô hướng tựa trời xanh khó đến

昂首向前走

áng shǒu xiàng qián zǒu

Ngang thủ hướng tiền tẩu

Ngước nhìn về phía  trước

得与失之间会明白所有

de yǔ shī zhī jiān huì míng bái suǒ yǒu

Đắc dữ thất chi gian hội minh bạch sở hữu

Được và mất khi ấy sẽ rõ ràng cả thôi

痴痴地寻求

chī chī dì xún qiú

Si si địa tầm cầu

Mãi u mê kiếm tìm

从江南驰风到塞外寒冬

cóng jiāng nán chí fēng dào sāi wài hán dōng

Tòng giang nam trì phong đáo tắc ngoại hàn đông

Từ Giang Nam hữu tình đến Ải Bắc đông giá

剑锋划过苍穹飞升成仙的时空

jiàn fēng huá guò cāng qióng fēi shēng chéng xiān de shí kōng

Kiếm phong hoa quá thương khung phi thăng thành tiên đích thì không

Khi kiếm bay vút vào không trung chính là thời khắc  thành tiên

有缘人能相遇浩荡天地中

yǒu yuán rén néng xiāng yù hào dàng tiān dì zhōng

Hữu duyến nhân năng tương ngộ hạo đãng thiên địa trung

Người hữu duyên sẽ lại tương ngộ trong cõi đất trời mênh mông

 

Bài dịch thứ 139

© 2011, nicky. All rights reserved.

4 comments

  1. Hoa Gio Reply

    Chào bạn
    Bạn ơi mình xin phép sử dụng bản dịch bài hát này để làm sub đc ko?
    Mình sẽ cre đầy đủ nếu bạn đồng ý
    Mong nhận đc hồi âm của bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published.