Phù Sinh Vị Hiết

Song: 浮生未歇 – Phù sinh vị hiết
Singer: 音频怪物 – Âm Tần Quái Vật
Download: chinese ver | vietnamese ver

谁家的清笛渐响渐远

shéi jiā de qīng dí jiàn xiǎng jiàn yuǎn

Thùy gia đích thanh địch tiệm hưởng tiệm viễn

Tiếng sáo nhà ai vi vu xa dần

响过浮生多少年

xiǎng guò fú shēng duō shào nián

Hưởng quá phù sinh đa thiểu niên

Vang cả một thời niên thiếu phù du

谁家唱断的锦瑟丝弦

shéi jiā chàng duàn de jǐn sè sī xián

Thùy gia xướng đoạn đích cẩm sắt ti huyền

Cung đàn nhà ai ngân lên

惊起西风冷楼阙

jīng qǐ xī fēng lěng lóu quē

Kinh khởi tây phong lãnh lâu khuyết

Cửa lâu vắng lặng nổi gió tây

谁蛾眉轻敛袖舞流年

shéi é méi qīng liàn xiù wǔ liú nián

Thùy nga mi khinh liễm tụ vũ lưu niên

Ai khẽ chau mày, một điệu vũ bao năm

谁比肩天涯仗剑

shéi bǐ jiān tiān yá zhàng jiàn

Thùy bỉ kiên thiên nhai trượng kiếm

Với trường kiếm ai tung hoành chân trời góc biển

谁今昔一别几度流连

shéi jīn xī yī bié jǐ dù liú lián

Thùy kim tích nhất biệt kỷ độ lưu liên

Ai từ biệt để rồi lưu luyến đến tận bây giờ

花期渐远

huā qī jiàn yuǎn

Hoa kỳ tiệm viễn

Quá độ phương hoa

断了流年

duàn le liú nián

Đoạn liễu lưu niên

Năm tháng chia lìa

不如就此相忘于尘世间

bù rú jiù cǐ xiāng wàng yú chén shì jiān

Bất như tựu thử tương vong vu trần thế gian

Phải chăng từ đây nên quên đi chuyện trần thế

今夜无风无月星河天悬

jīn yè wú fēng wú yuè xīng hé tiān xuán

Kim dạ vô phong vô nguyệt tinh hà thiên huyền

Đêm nay không gió không trăng chỉ có tinh tú mơ hồ

听罢笛声绕云烟

tīng bà dí shēng rào yún yān

Thính bãi địch thanh nhiễu vân yên

Tiếng sáo đã hòa vào khói mây

看却花谢离恨天

kàn què huā xiè lí hèn tiān

Khán khước hoa tạ ly hận thiên

Chẳng nhìn hoa tàn rơi rụng, oán hận trời xanh

再相见

zài xiāng jiàn

Tái tương kiến

Đợi tương phùng

方知浮生未歇

fāng zhī fú shēng wèi xiē

Phương tri phù sinh vị hiết

Mới biết đời người như bèo dạt mây trôi

若挥袖作别流云万千

ruò huī xiù zuò bié liú yún wàn qiān

Nhược huy tụ tác biệt lưu vân vạn thiên

Nếu ly biệt như muôn vạn phù vân

可有人千万流连

kě yǒu rén qiān wàn liú lián

Khả hữu nhân thiên vạn lưu liên

Thì liệu có ai có trăm nghìn lưu luyến

若今昔一别一别永年

ruò jīn xī yī bié yī bié yǒng nián

Nhược kim tích nhất biệt nhất biệt vĩnh niên

Nếu xưa nay từ biệt, vĩnh viễn cách biệt

苍山负雪

cāng shān fù xuě

Thương sơn phụ tuyết

Thương Sơn tuyết phủ

浮生尽歇

fú shēng jìn xiē

Phù sinh tẫn hiết

Kiếp phù sinh đã tận

今夕隔世百年一眼望却

jīn xī gé shì bǎi nián yī yǎn wàng què

Kim tịch cách thế bách niên nhất nhãn vọng khước

Đêm nay đã qua trăm năm vẫn mãi nhìn không quên

叹只叹他轻许了誓言

tàn zhī tàn tā qīng xǔ le shì yán

Thán chích thán tha khinh hứa liễu thệ ngôn

Than thở trách người chẳng nhớ thề hẹn

把千年咒怨轻湮

bǎ qiān nián zhòu yuàn qīng yān

Bả thiên niên chú oán khinh yên

Đem lời oán hận nghìn năm lặng lẽ chôn vùi

成全了谁的祈愿

chéng quán le shéi de qí yuàn

Thành toàn liễu thùy đích kỳ nguyện

Cho vừa nguyện vọng của ai

他不见

tā bù jiàn

Tha bất kiến

Người chẳng gặp

她守韶华向远

tā shǒu sháo huá xiàng yuǎn

Tha thủ thiều hoa hướng viễn

Nàng tuổi xuân trôi dần

徒留西风冷楼阙

tú liú xī fēng lěng lóu quē

Đồ lưu tây phong lãnh lâu khuyết

Chỉ có gió tây thổi qua cửa lầu vắng

Bài dịch thứ 115

© 2011, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.