Bộ Bộ Mộng Quy Trần – HITA

Song: 步步梦归尘 – bu bu meng gui chen – Bộ bộ mộng quy trần
Singer: HITA
Download: MP3

恍恍惚惚

huang huang hu hu

Hoảng hoảng hốt hốt

Phảng phảng phất phất

风将谁吹拂

feng jiang shei chui fu

Phong tương thùy xuy phất

Gió tiễn ai đi

引一段注定的路

yin yi duan zhu ding de lu

Dẫn nhất đoạn chú định đích lộ

Theo đoạn đường đã định

草草木木

cao cao mu mu

Thảo thảo mộc mộc

Cỏ cỏ cây cây

如梦中的图

ru meng zhong de tu

Như mộng trung đích đồ

Như bức vẽ trong mộng

重溯已逝的一幕

zhong su yi shi de yi mu

Trọng tố dĩ thệ đích nhất mạc

Nhắc lại câu chuyện đã qua

那步步宫墙城土

na bu bu gong qiang cheng tu

Na bộ bộ cung tường thành thổ

Từng bước qua cung tường thành lũy

默默倾吐

mo mo qing tu

Mặc mặc khuynh thổ

Chỉ có sự im lặng

那出出轻歌曼舞

na chu chu qing ge man wu

Na xuất xuất khinh ca mạn vũ

Này múa hát khinh ca mạn vũ

悄悄倾诉

qiao qiao qing su

Tiễu tiễu khuynh tố

Nhẹ nhàng thổ lộ

逆越时光的流动

ni yue shi guang de liu dong

Nghịch việt thì quang đích lưu động

Quay ngược dòng thời gian

忘却前世的繁荣

wang que qian shi de fan rong

Vong khước tiền thế đích phồn vinh

Đã quên phồn vinh tiền kiếp

不知不觉已经深陷其中

bu zhi bu jue yi jing shen xian qi zhong

Bất tri bất giác dĩ kinh thâm hãm kỳ trung

Bất tri bất giác cuốn sâu vào vòng xoáy ấy

也为爱伤痛

ye wei ai shang tong

Dã vi ái thương thống

Vì tình mà tổn thương

眼前世界又朦胧

yan qian shi jie you meng long

Nhãn tiền thế giới hựu mông long

Thế giới trước mắt thật hư ảo

流年暗度眨眼终

liu nian an du zha yan zhong

Lưu niên ám độ trát nhãn chung

Bao năm u mê thoáng chốc kết thúc

再次深望一眸珍藏心中

zai ci shen wang yi mou zhen cang xin zhong

Tái thứ thâm vọng nhất mâu trân tàng tâm trung

Vẫn đợi chờ một ánh mắt chất chứa từ đáy lòng

漫夜里延续这场梦

man ye li yan xu zhe chang meng

Mạn dạ lý duyên tục giá tràng mộng

Trong đêm trường mộng nối mộng

沉沉浮浮

chen chen fu fu

Trầm trầm phù phù

Chìm chìm nổi nổi

云为谁卷舒

yun wei shei juan shu

Vân vi thùy quyển thư

Mây vì ai mà vấn vương

忆一段未完的路

yi yi duan wei wan de lu

Ức nhất đoạn vị hoàn đích lộ

Nhớ đoạn đường đi chưa hết

朝朝暮暮

zhao zhao mu mu

Triêu triêu mộ mộ

Sớm sớm chiều chiều

燃檀香一炷

ran tan xiang yi zhu

Nhiên đàn hương nhất chú

Đốt một nén đàn hương

弥漫深藏的情愫

mi man shen cang de qing su

Di mạn thâm tàng đích tình tố

Bao nhiêu tình thâm ngập tràn

那处处斗艳争妒

na chu chu dou yan zheng du

Na xử xử đấu diễm tranh đố

Khắp nơi nơi đấu sắc tranh lợi

无从驻足

wu cong zhu zu

Vô tòng trú túc

Không chốn nương thân

那种种勾心角逐

na zhong zhong gou xin jiao zhu

Na chủng chủng câu tâm giác trục

Này người người quyết tâm tranh giành

难容爱慕

nan rong ai mu

Nan dung ái mộ

Khó mà thích được

逆越时光的流动

ni yue shi guang de liu dong

Nghịch việt thì quang đích lưu động

Quay ngược dòng thời gian

忘却前世的繁荣

wang que qian shi de fan rong

Vong khước tiền thế đích phồn vinh

Đã quên phồn vinh tiền kiếp

不知不觉已经深陷其中

bu zhi bu jue yi jing shen xian qi zhong

Bất tri bất giác dĩ kinh thâm hãm kỳ trung

Bất tri bất giác cuốn sâu vào vòng xoáy ấy

也为爱伤痛

ye wei ai shang tong

Dã vi ái thương thống

Vì tình mà tổn thương

眼前世界又朦胧

yan qian shi jie you meng long

Nhãn tiền thế giới hựu mông long

Thế giới trước mắt thật hư ảo

流年暗度眨眼终

liu nian an du zha yan zhong

Lưu niên ám độ trát nhãn chung

Bao năm u mê thoáng chốc kết thúc

再次深望一眸珍藏心中

zai ci shen wang yi mou zhen cang xin zhong

Tái thứ thâm vọng nhất mâu trân tàng tâm trung

Vẫn đợi chờ một ánh mắt chất chứa từ đáy lòng

漫夜里延续这场梦

man ye li yan xu zhe chang meng

Mạn dạ lý duyên tục giá tràng mộng

Trong đêm trường mộng nối mộng

 

Chú thích:

Khinh ca mạn vũ: hát hay múa đẹp.

Bài dịch thứ 180

© 2012 – 2022, nicky. All rights reserved.

2 comments

  1. Nguyen Trang Reply

    Bạn dịch thật hay. Nhưng câu này “Khó mà thích được” tớ nghĩ nên là “Khó mà dung thích được” thì đúng hơn.

  2. Nguyen Trang Reply

    “Khó mà dung thích được” ý là khó mà sống chung với sự thật này

Leave a Reply

Your email address will not be published.