Họa Tình – Diêu Bối Na

Song: 画情 – Họa Tình
Singer: 姚贝娜 – Diêu Bối Na
OST: Họa Bì 2 chủ đề khúc
Download: MP3 | VCLIP

留住你一面画在我心间

liu zhu ni yi mian hua zai wo xin jian

Lưu trụ nhĩ nhất diện họa tại ngã tâm gian

Giữ lại chàng lần cuối, khắc ghi trong lòng thiếp

谁也拿不走初见的画面

shei ye na bu zou chu jian de hua mian

Thùy dã nã bất tẩu sơ kiến đích họa diện

Ai cũng không lấy được, hình ảnh lần đầu gặp gỡ

哪怕是岁月篡改我红颜

na pa shi sui yue cuan gai wo hong yan

Na phạ thị tuế nguyệt soán cải ngã hồng nhan

Sợ rằng năm tháng cướp đi nhan sắc của thiếp

你还是昔日多情的少年

ni hai shi xi ri duo qing de shao nian

Nhĩ hoàn thị tích nhật đa tình đích thiểu niên

Mà chàng vẫn như xưa, vẫn thiếu niên đa tình

我和你这故事只剩皮囊

wo he ni zhe gu shi zhi sheng pi nang

Ngã hòa nhĩ giá cố sự chích thặng bì nang

Mối tình của thiếp và chàng, giờ chỉ là lớp vỏ bọc

恋人早换了模样

lian ren zao huan le mo yang

Luyến nhân tảo hoán liễu mô dạng

Nhân tình đã sớm thay hình đổi dạng

但我紧抓不放痛也要逞强

dan wo jin zhua bu fang tong ye yao cheng qiang

Đãn ngã khẩn trảo bất phóng thống dã yếu sính cường

Thiếp ôm chặt nỗi đau, cũng vẫn phải kiên cường

剩下记忆的猖狂

sheng xia ji yi de chang kuang

Thặng hạ ký ức đích xương cuồng

Chỉ còn lại hồi ức cuồng dại

不要遗忘

bu yao yi wang

Bất yếu di vong

Chẳng muốn quên đi

不要真相

bu yao zhen xiang

Bất yếu chân tương

Chẳng muốn tỏ tường

因为我要是你的肩膀

yin wei wo yao shi ni de jian bang

Nhân vi ngã yếu thị nhĩ đích kiên bàng

Chỉ vì thiếp muốn là bờ vai của chàng

留住你一面画在我心间

liu zhu ni yi mian hua zai wo xin jian

Lưu trụ nhĩ nhất diện họa tại ngã tâm gian

Giữ lại chàng lần cuối, khắc ghi trong lòng thiếp

谁也拿不走初见的画面

shei ye na bu zou chu jian de hua mian

Thùy dã nã bất tẩu sơ kiến đích họa diện

Ai cũng không lấy được, hình ảnh lần đầu gặp gỡ

哪怕是岁月篡改我红颜

na pa shi sui yue cuan gai wo hong yan

Na phạ thị tuế nguyệt soán cải ngã hồng nhan

Sợ rằng năm tháng cướp đi nhan sắc của thiếp

你还是昔日多情的少年

ni hai shi xi ri duo qing de shao nian

Nhĩ hoàn thị tích nhật đa tình đích thiểu niên

Mà chàng vẫn như xưa, vẫn thiếu niên đa tình

留得你一晚骨骼都相缠

liu de ni yi wan gu ge dou xiang chan

Lưu đắc nhĩ nhất vãn cốt cách đô tương triền

Giữ lại chàng một đêm, xác thân say đắm cùng chàng

人世的流言谁爱谁评断

ren shi de liu yan shei ai shei ping duan

Nhân thế đích lưu ngôn thùy ái thùy bình đoạn

Lời phù phiếm thế gian ai yêu ai xét đoán

生死有何难谁都别来管

sheng si you he nan shei dou bie lai guan

Sinh tử hữu hà nan thùy đô biệt lai quản

Sinh tử có là chi ai cũng đừng bận tâm

若是没有你我苟延残喘

ruo shi mei you ni wo gou yan can chuan

Nhược thị một hữu nhĩ ngã cẩu duyên tàn suyễn

Nếu không có chàng thiếp sức tàn lực kiệt

我和你这故事只剩皮囊

wo he ni zhe gu shi zhi sheng pi nang

Ngã hòa nhĩ giá cố sự chích thặng bì nang

Mối tình của thiếp và chàng chỉ còn là lớp vỏ bọc

恋人早换了模样

lian ren zao huan le mo yang

Luyến nhân tảo hoán liễu mô dạng

Nhân tình đã sớm thay hình đổi dạng

但我紧抓不放痛也要逞强

dan wo jin zhua bu fang tong ye yao cheng qiang

Đãn ngã khẩn trảo bất phóng thống dã yếu sính cường

Thiếp ôm chặt nỗi đau, cũng vẫn phải kiên cường

剩下记忆的猖狂

sheng xia ji yi de chang kuang

Thặng hạ ký ức đích xương cuồng

Chỉ còn lại hồi ức cuồng dại

不要遗忘

bu yao yi wang

Bất yếu di vong

Chẳng muốn quên đi

不要真相

bu yao zhen xiang

Bất yếu chân tương

Chẳng muốn tỏ tường

因为我要是你的肩膀

yin wei wo yao shi ni de jian bang

Nhân vi ngã yếu thị nhĩ đích kiên bàng

Chỉ vì thiếp muốn là bờ vai của chàng

留住你一面画在我心间

liu zhu ni yi mian hua zai wo xin jian

Lưu trụ nhĩ nhất diện họa tại ngã tâm gian

Giữ lại chàng lần cuối, khắc ghi trong lòng thiếp

谁也拿不走初见的画面

shei ye na bu zou chu jian de hua mian

Thùy dã nã bất tẩu sơ kiến đích họa diện

Ai cũng không lấy được, hình ảnh lần đầu gặp gỡ

哪怕是岁月篡改我红颜

na pa shi sui yue cuan gai wo hong yan

Na phạ thị tuế nguyệt soán cải ngã hồng nhan

Sợ rằng năm tháng cướp đi nhan sắc của thiếp

你还是昔日多情的少年

ni hai shi xi ri duo qing de shao nian

Nhĩ hoàn thị tích nhật đa tình đích thiểu niên

Mà chàng vẫn như xưa, vẫn thiếu niên đa tình

留得你一晚骨骼都相缠

liu de ni yi wan gu ge dou xiang chan

Lưu đắc nhĩ nhất vãn cốt cách đô tương triền

Giữ lại chàng một đêm, xác thân say đắm cùng chàng

人世的流言谁爱谁评断

ren shi de liu yan shei ai shei ping duan

Nhân thế đích lưu ngôn thùy ái thùy bình đoạn

Lời phù phiếm thế gian ai yêu ai xét đoán

生死有何难谁都别来管

sheng si you he nan shei dou bie lai guan

Sinh tử hữu hà nan thùy đô biệt lai quản

Sinh tử có là chi ai cũng đừng can ngăn

若是没有你我苟延残喘

ruo shi mei you ni wo gou yan can chuan

Nhược thị một hữu nhĩ ngã cẩu duyên tàn suyễn

Nếu không có chàng thiếp sức tàn lực kiệt

若是没有你我苟延残喘

ruo shi mei you ni wo gou yan can chuan

Nhược thị một hữu nhĩ ngã cẩu duyên tàn suyễn

Nếu không có chàng thiếp sức tàn lực kiệt

Bài dịch thứ 177

© 2012 – 2022, nicky. All rights reserved.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.