Huynh Đệ Vô Số – Lâm Gia Tiên

4116676_506376

Song: 兄弟无数 – Huynh Đệ Vô Số
Singer: 景岗山 – Lâm Gia Tiên
OST: 新水浒传 – Tân Thủy Hử Truyện
Download: MP3

:
兄弟一二三四五,兄弟个十百千万
兄弟一二三四五,兄弟个十百千万
兄弟相逢,三碗酒,
兄弟,两杯茶。
兄弟上,一群狼,
兄弟拉,八匹
:
兄弟相逢,三碗酒,
兄弟,两杯茶。
兄弟投,四海情,
兄弟交心,车话
兄弟思念,三更梦,
兄弟怀,半天霞。
兄弟今生,两家姓,
兄弟来生,一个
兄弟,,
兄弟安民,万世夸。
兄弟上,一群狼,
兄弟拉,八匹
兄弟水,千艘艇,
兄弟出塞,百支笳。
兄弟生离,两行泪,
兄弟死,一枝花……
兄弟情,夜空中万千星点,
兄弟情,红尘里无限光
兄弟情,是没有色的酒,
兄弟情,是没有的家。
:
兄弟相逢,三碗酒,
兄弟,两杯茶。
兄弟投,四海情,
兄弟交心,车话
兄弟思念,三更梦,
兄弟怀,半天霞。
兄弟今生,两家姓,
兄弟来生来生来生,一个
****以此歌送逝去的英雄好!***
Pinyin:
xiong di yi er san si wu,xiong di ge shi bai qian mo
xiong di yi er san si wu,xiong di ge shi bai qian mo
xiong di xiang feng,san wan jiu,
xiong di lun dao,liang bei cha
xiong di shang zhen,yi qun lang,
xiong di la che,ba pi ma
xiong di xiang feng,san wan jiu,
xiong di lun dao,liang bei cha
xiong di tou yuan,si hai qing,
xiong di jiao xin,wu che hua
xiong di si nian,san geng meng,
xiong di huai jiu,ban tian xia
xiong di jin sheng,liang jia xing,
xiong di lai sheng,yi ge ma
xiong di hu guo,san jun zhuang,
xiong di an min,mo shi kua
xiong di shang zhen,yi qun lang,
xiong di la che,ba pi ma
xiong di shui zhan,qian sao ting,
xiong di chu sai,bai zhi jia
xiong di sheng chi,liang xing lei,
xiong di si bie,yi zhi hua……
xiong di qing,ye kong zhong mo qian xing dian,
xiong di qing,hong chen li wu xian guang hua
xiong di qing,shi mei you se de jiu,
xiong di qing,shi mei you qiang de jia
xiong di xiang feng,san wan jiu,
xiong di lun dao,liang bei cha
xiong di tou yuan,si hai qing,
xiong di jiao xin,wu che hua
xiong di si nian,san geng meng,
xiong di huai jiu,ban tian xia
xiong di jin sheng,liang jia xing,
xiong di lai sheng lai sheng lai sheng,yi ge ma
****jin yi ci ge song gei shi qu de ying xiong hao yi!***
Lời dịch:
Đọc:
Huynh đệ một hai ba bốn năm, huynh đệ mười trăm nghìn vạn
Huynh đệ một hai ba bốn năm, huynh đệ mười trăm nghìn vạn
Huynh đệ tương phùng, ba bát rượu
Huynh đệ luận đạo, đôi chén trà
Huynh đệ xông trận, một bầy sói
Huynh đệ kéo xe, tám chiến mã
Hát:
Huynh đệ tương phùng, ba bát rượu
Huynh đệ luận đạo, đôi chén trà
Huynh đệ gặp nhau, ân tình bốn bể
Huynh đệ đồng lòng, năm vòng câu chuyện
Huynh đệ đồng lòng ba canh mộng
Huynh đệ nhớ nhung, nữa thiên hà
Huynh đệ kiếp này, họ hai nhà
Huynh đệ kiếp sau, chung một mẹ
Huynh đệ giữ nước, tam quân hùng tráng
Huynh đệ an dân, vạn thế ngợi ca.
Huynh đệ xông trận, một bầy sói
Huynh đệ kéo xe, tám chiến mã
Huynh đệ thủy chiến, ngàn chiến thuyền
Huynh đệ đi xa, trăm tiếng tù và
Huynh đệ sinh ly, đôi hàng lệ
Huynh đệ tử biệt, một đóa hoa
Tình nghĩa huynh đệ như hàng vạn nghìn ngôi sao sáng trên bầu trời đêm
Tình nghĩa huynh đệ, như ánh sáng vô tận trong cõi hồng trần
Tình nghĩa huynh đệ như một loại rượu không màu
Tình nghĩa huynh đệ như một ngôi nhà bao la.
Đọc:
Huynh đệ tương phùng, ba bát rượu
Huynh đệ luận đạo, đôi chén trà
Huynh đệ gặp nhau, ân tình bốn bể
Huynh đệ đồng lòng, năm vòng câu chuyện
Huynh đệ đồng lòng ba canh mộng
Huynh đệ nhớ nhung, nữa thiên hà
Huynh đệ kiếp này, họ hai nhà
Huynh đệ kiếp sau, chung một mẹ
***Xin dùng khúc hát này để tiễn đưa những anh hùng hảo hán đã khuất***

© 2013, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.