Quyết Biệt Thi – Hồ Ngạn Bân

Song: 诀别诗 – Jue bie shi – Quyết Biệt Thi
Singer: 胡彦斌 – Anson Hsu – Hồ Ngạn Bân
OST: Young Warriors of the Yang Clan
Download: MP3 | VCLIP
Credit: bubikuki

出鞘剑 杀气荡

chū qiào jiàn shā qì dàng

Xuất sao kiếm sát khí đãng

Xuất kiếm khỏi bao, dâng trào sát khí

风起无月的战场

fēng qǐ wú yuè de zhàn cháng

Phong khởi vô nguyệt đích chiến tràng

Giữa chiến trường ảm đạm thê lương , phong khởi vô nguyệt

千军万马独身闯

qiān jūn wàn mǎ dú shēn chuǎng

Thiên quân vạn mã độc thân sấm

một mình ta xông pha giữa chốn thiên quân vạn mã

一身是胆好儿郎

yī shēn shì dǎn hǎo ér láng

Nhất thân thị đảm hảo nhi lang

Thân này là nam nhi trung can nghĩa đảm

儿女情

ér nǚ qíng

Nhi nữ tình

Tình nhi nữ

前世帐

qián shì zhàng

Tiền thế trướng

ta nợ từ kiếp trước

你的笑 活着怎么忘

nǐ de xiào huó a zěn mo wàng

Nhĩ đích tiếu hoạt trứ chẩm yêu vong

Làm sao quên được nụ cười dịu dàng của nàng

美人泪,断人肠。

měi rén lèi duàn rén cháng

Mỹ nhân lệ, đoạn nhân tràng.

Lệ mỹ nhân, đoạn nhân trường

这能取人性命是胭脂烫

zhè néng qǔ rén xìng mìng shì yān zhī tàng

Giá năng thủ nhân tính mệnh thị yên chi năng

绝别诗

jué bié shī

Tuyệt biệt thi

Quyết Biệt Thi

两三行

liǎng sān xíng

Lưỡng tam hành

Giữa hai ba hàng quân

写在三月春雨的路上

xiě zài sān yuè chūn yǔ de lù shàng

Tả tại tam nguyệt xuân vũ đích lộ thượng

Mưa xuân tháng ba trên đường hành quân

若还能打着伞走在你的身旁

ruò hái néng dǎ a sǎn zǒu zài nǐ de shēn páng

Nhược hoàn năng đả trứ tán tẩu tại nhĩ đích thân bang

Giá như ta còn có thể cùng nàng dạo chơi dưới mưa

绝别诗

jué bié shī

Tuyệt biệt thi

Quyết Biệt Thi

两三行

liǎng sān xíng

Lưỡng tam hành

Giữa hai ba hàng quân

谁来我黄泉路上唱

shéi lái wǒ huáng quán lù shàng chàng

Thùy lai ngã hoàng tuyền lộ thượng xướng

Đường xuống hoàng tuyền ai vì ta hát khúc ly biệt

若我能死在你身旁

ruò wǒ néng sǐ zài nǐ shēn páng

Nhược ngã năng tử tại nhĩ thân bang

Giá ta có thể chết trên tay nàng

也不枉来人世走这趟

yě bù wǎng lái rén shì zǒu zhè tang

Dã bất uổng lai nhân thế tẩu giá tranh

Cũng không uổng một kiếp nhân sinh

© 2011, nicky. All rights reserved.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.