Sơn Nhất Trình Thủy Nhất Trình

Song: 山一程水一程 – shān yī chéng shuǐ yī chéng – Sơn nhất trình thủy nhất trình
Singer: 陈思思 – chén sī sī – Trần Tư Tư
OST: 还珠格格 3 – Hoàn Châu Cách Cách 3
Download: MP3

山一程水一程

shān yī chéng shuǐ yī chéng

Sơn nhất trình thủy nhất trình

Núi một dãy nước một đường

柳外楼高空断魂

liǔ wài lóu gāo kōng duàn hún

Liễu ngoại lâu cao không đoạn hồn

Lầu cao liễu rũ không gian vô hồn

马萧萧车辚辚

mǎ xiāo xiāo chē lín lín

Mã tiêu tiêu xa lân lân

Ngựa hí vang, xe lộc cộc

落花和泥辗作尘

luò huā hé ní zhǎn zuò chén

Lạc hoa hòa nê triển tác trần

Lạc hoa vùi dập bụi trần gian

风轻轻水盈盈

fēng qīng qīng shuǐ yíng yíng

Phong khinh khinh thủy doanh doanh

Gió vi vu, nước lấp lánh

人生聚散如浮萍

rén shēng jù sǎn rú fú píng

Nhân sinh tụ tán như phù bình

Đời người hợp tan như bèo dạt

梦难寻梦难平

mèng nán xún mèng nán píng

Mộng nan tầm mộng nan bình

Mộng khó tìm, mộng nào bình yên

但见长亭连短亭

dàn jiàn cháng tíng lián duǎn tíng

Đãn kiến trường đình liên đoản đình

Bỗng thấy trường đình nối đoản đình

山无凭水无凭

shān wú píng shuǐ wú píng

Sơn vô bằng thủy vô bằng

Núi còn đâu, nước còn đâu

萋萋芳草别王孙

qī qī fāng cǎo bié wáng sūn

Thê thê phương thảo biệt vương tôn

Cỏ cây um tùm giã biệt vương tôn

云淡淡柳青青

yún dàn dàn liǔ qīng qīng

Vân đạm đạm liễu thanh thanh

Mây ảm đạm, liễu xanh xanh

杜鹃声声不忍问

dù juān shēng shēng bù rěn wèn

Đỗ quyên thanh thanh bất nhẫn vấn

Đỗ Quyên gáy vang vang, chẳng nỡ gọi

歌声在酒杯倾

gē shēng zài jiǔ bēi qīng

Ca thanh tại tửu bôi khuynh

Tiếng ca bên chén rượu cạn

往事悠悠笑语频

wǎng shì yōu yōu xiào yǔ pín

Vãng sự du du tiếu ngữ tần

Tiếng cười vội vã, chuyện xưa day dứt

迎彩霞送黄昏

yíng cǎi xiá sòng huáng hūn

Nghênh thải hà tống hoàng hôn

Thấy áng mây màu đưa tiễn hoàng hôn

且记西湖月一轮

qiě jì xī hú yuè yī lún

Thả ký tây hồ nguyệt nhất luân

Lại nhớ Tây Hồ, trăng một vầng

山一程水一程

shān yī chéng shuǐ yī chéng

Sơn nhất trình thủy nhất trình

Núi một dãy, nước một đường

柳外楼高空断魂

liǔ wài lóu gāo kōng duàn hún

Liễu ngoại lâu cao không đoạn hồn

Lầu cao liễu rũ, không gian vô hồn

迎彩霞送黄昏

yíng cǎi xiá sòng huáng hūn

Nghênh thải hà tống hoàng hôn

Thấy mây màu đưa tiễn hoàng hôn

且记西湖月一轮

qiě jì xī hú yuè yī lún

Thả ký tây hồ nguyệt nhất luân

Lại nhớ Tây Hồ, trăng tròn vằng vặc.

Trạm dừng chân cách thành 5 dặm gọi là đoản đình, cách 10 dặm gọi là trường đình

Bài dịch thứ 97

© 2011, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.