Thoa Đầu Phượng – Đồng Lệ

Song: 钗头凤 – chāi tóu fèng – Thoa Đầu Phượng
Singer: 童丽 – Tong Li – Đồng Lệ
Download: MP3 320Kbps | another version

红酥手黄藤酒

hóng sū shǒu huáng téng jiǔ

满园春色宫墙柳

mǎn yuán chūn sè gōng qiáng liǔ

东风恶欢情薄

dōng fēng è huān qíng bó

一怀愁绪愁绪

yī huái chóu xù chóu xù

一怀愁绪

yī huái chóu xù

几年离索

jǐ nián lí suǒ

错错错错

cuò cuò cuò cuò

春如旧人空瘦

chūn rú jiù rén kōng shòu

泪痕红邑鲛绡透

lèi hén hóng yì jiāo xiāo tòu

桃花落闲池阁

táo huā luò xián chí gé

山盟虽在虽在

shān méng suī zài suī zài

山盟虽在

shān méng suī zài

锦书难托

jǐn shū nán tuō

莫莫莫莫

mò mò mò mò

 

THOA ĐẦU PHƯỢNG

Hồng tô thủ hoàng đằng tửu

Mãn viên xuân sắc cung tường liễu

Đông phong ác hoan tình bạc

Nhất hoài sầu tự sầu tự

Nhất hoài sầu tự

Kỷ niên ly tác

Thác thác thác thác

Xuân như cựu nhân không sấu

Lệ ngân hồng ấp giao tiêu thấu

Đào hoa lạc nhàn trì các

Sơn minh tuy tại tuy tại

Sơn minh tuy tại

Cẩm thư nan thác

Mạc mạc mạc mạc

Hôm nay vừa tìm được 1 version khá hay của bài này nên post lại. Xem dịch nghĩa cũng như thông tin về bài thơ Thoa Đầu Phượng tại đây.

© 2011, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.