Dương Mi – Triệu Thiên Vũ

Song: 扬眉 – yáng méi – Dương Mi
Singer: 赵芊羽 – zhào qiān yǔ – Triệu Thiên Vũ
OST: 杨门女将之军令如山 – Dương Môn Nữ Tướng Chi Quân Lệnh Như Sơn
Download: MP3 | HD Clip

再挡一刀又何妨

zài dǎng yī dāo yòu hé fáng

Tái đáng nhất đao hựu hà phương

Đỡ thêm một đao nữa có hề chi

不让你失望

bù ràng nǐ shī wàng

Bất nhượng nhĩ thất vọng

Không để chàng thất vọng

回首来时路荒凉

huí shǒu lái shí lù huāng liáng

Hồi thủ lai thì lộ hoang lương

Quay đầu lại đường hoang tàn

世道正沧桑

shì dào zhèng cāng sāng

Thế đạo chính thương tang

Thời cuộc thật tang thương

谁有真正的胜算每一个战场

shéi yǒu zhēn zhèng de shèng suàn měi yī gè zhàn cháng

Thùy hữu chân chính đích thắng toán mỗi nhất cá chiến tràng

Nào ai đường đường chính chính mà thắng ở chiến trường

敌暗我明冷箭最难防

dí àn wǒ míng lěng jiàn zuì nán fáng

Địch ám ngã minh lãnh tiễn tối nan phòng

Địch tối ta sáng, ám tiễn khó phòng

就算天意要这样

jiù suàn tiān yì yào zhè yàng

Tựu toán thiên ý yếu giá dạng

Mặc cho thiên ý muốn như vậy

我也要较量

wǒ yě yào jiào liàng

Ngã dã yếu giác lượng

Ta vẫn phải chiến đấu

能和你有难同当

néng hé nǐ yǒu nán tóng dāng

Năng hòa nhĩ hữu nan đồng đương

Có thể bên chàng hoạn nạn cùng gánh

是最高奖赏

shì zuì gāo jiǎng shǎng

Thị tối cao tưởng thưởng

Chính là phần thưởng cao nhất

把不堪都变不枉情场如战场

bǎ bù kān dōu biàn bù wǎng qíng cháng rú zhàn cháng

Bả bất kham đô biến bất uổng tình tràng như chiến tràng

Biến điều không thể thành có thể, tình trường như chiến trường

为你征战寸土也不让

wéi nǐ zhēng zhàn cùn tǔ yě bù ràng

Vi nhĩ chinh chiến thốn thổ dã bất nhượng

Vì chàng chinh chiến, một tấc giang sơn không nhường

扬眉笑对穷山恶水也与你相随

yáng méi xiào duì qióng shān è shuǐ yě yǔ nǐ xiāng suí

Dương mi tiếu đối cùng sơn ác thủy dã dữ nhĩ tương tùy

Nhướng mày cười lên núi đao xuống biển lửa cũng bên chàng

今生相会要几辈子轮回

jīn shēng xiāng huì yào jǐ bèi zi lún huí

Kim sinh tương hội yếu kỷ bối tử luân hồi

Kiếp này hội ngộ phải muôn kiếp luân hồi

横眉冷对谁是谁非仍执迷不悔

héng méi lěng duì shéi shì shéi fēi réng zhí mí bù huǐ

Hoành mi lãnh đối thùy thị thùy phi nhưng chấp mê bất hối

Trừng mắt lạnh ai đúng ai sai chấp mê bất hối

全世界反对我问心无愧

quán shì jiè fǎn duì wǒ wèn xīn wú kuì

Toàn thế giới phản đối ngã vấn tâm vô quý

Mặc cả nhân thế phản đối ta không thẹn với lòng

 

 

就算天意要这样

jiù suàn tiān yì yào zhè yàng

Tựu toán thiên ý yếu giá dạng

Mặc cho thiên ý muốn như vậy

我也要较量

wǒ yě yào jiào liàng

Ngã dã yếu giác lượng

Ta vẫn phải chiến đấu

能和你有难同当

néng hé nǐ yǒu nán tóng dāng

Năng hòa nhĩ hữu nan đồng đương

Có thể bên chàng hoạn nạn cùng gánh

是最高奖赏

shì zuì gāo jiǎng shǎng

Thị tối cao tưởng thưởng

Chính là phần thưởng cao nhất

把不堪都变不枉情场如战场

bǎ bù kān dōu biàn bù wǎng qíng cháng rú zhàn cháng

Bả bất kham đô biến bất uổng tình tràng như chiến tràng

Biến điều không thể thành có thể, tình trường như chiến trường

为你征战寸土也不让

wéi nǐ zhēng zhàn cùn tǔ yě bù ràng

Vi nhĩ chinh chiến thốn thổ dã bất nhượng

Vì chàng chinh chiến, một tấc giang sơn không nhường

扬眉笑对穷山恶水也与你相随

yáng méi xiào duì qióng shān è shuǐ yě yǔ nǐ xiāng suí

Dương mi tiếu đối cùng sơn ác thủy dã dữ nhĩ tương tùy

Nhướng mày cười lên núi đao xuống biển lửa cũng bên chàng

今生相会要几辈子轮回

jīn shēng xiāng huì yào jǐ bèi zi lún huí

Kim sinh tương hội yếu kỷ bối tử luân hồi

Kiếp này hội ngộ phải muôn kiếp luân hồi

横眉冷对谁是或谁非仍执迷不悔

héng méi lěng duì shéi shì huò shéi fēi réng zhí mí bù huǐ

Hoành mi lãnh đối thùy thị hoặc thùy phi nhưng chấp mê bất hối

Trừng mắt lạnh ai đúng ai sai chấp mê bất hối

全世界反对我问心无愧

quán shì jiè fǎn duì wǒ wèn xīn wú kuì

Toàn thế giới phản đối ngã vấn tâm vô quý

Mặc cả nhân thế phản đối ta không thẹn với lòng

扬眉笑对穷山恶水也与你相随

yáng méi xiào duì qióng shān è shuǐ yě yǔ nǐ xiāng suí

Dương mi tiếu đối cùng sơn ác thủy dã dữ nhĩ tương tùy

Nhướng mày cười lên núi đao xuống biển lửa cũng bên chàng

今生相会要几辈子轮回

jīn shēng xiāng huì yào jǐ bèi zi lún huí

Kim sinh tương hội yếu kỷ bối tử luân hồi

Kiếp này hội ngộ phải muôn kiếp luân hồi

横眉冷对谁是谁非仍执迷不悔

héng méi lěng duì shéi shì shéi fēi réng zhí mí bù huǐ

Hoành mi lãnh đối thùy thị thùy phi nhưng chấp mê bất hối

Trừng mắt lạnh ai đúng ai sai chấp mê bất hối

全世界反对我也无所谓

quán shì jiè fǎn duì wǒ yě wú suǒ wèi

Toàn thế giới phản đối ngã dã vô sở vị

Mặc cả nhân thế phản đối ta cũng không quan tâm

幸福不迂回不耐人寻味

xìng fú bù yū huí bù nài rén xún wèi

Hạnh phúc bất vu hồi bất nại nhân tầm vị

Hạnh phúc không phải chiến thuật không kiên nhẫn sao nhận ra

 

Giải thích

Vu hồi là một chiến thuật trong đánh trận được thực hiện bằng cách cơ động lực lượng vào bên sườn hoặc sau lưng đối phương. Vu hồi có thể thực hiện ở quy mô chiến thuật, chiến dịch và có khi ở cả quy mô chiến lược và thường không có hiệp đồng về hoả lực với lực lượng ở chính diện. Việc dùng lực lượng đổ bộ đường không xuống cạnh sườn và sau lưng đối phương được gọi là vu hồi thẳng đứng. Vu hồi được dùng để bao vây và tiêu diệt các cụm lực lượng, phá rối chỉ huy, phá vỡ hiệp đồng, đánh chiếm các mục tiêu quan trọng của đối phương hoặc để ngăn chặn và tiêu diệt quân đối phương đang rút chạy.

 

Bài dịch thứ 151

© 2011, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.