Trân Tích – Lưu Tử Linh

Song: 珍惜 – Trân Tích
Singer: 刘紫玲 – Lưu Tử Linh
Download: MP3 | VCLIP

停泊在昨日离别的码头

ting bo zai zuo ri chi bie de ma tou

Đình bạc tại tạc nhật ly biệt đích mã đầu

Ngày hôm qua còn dừng trên bến ly biệt

好多梦层层叠叠又斑驳

hao duo meng ceng ceng die die you ban bo

Hảo đa mộng tằng tằng điệp điệp hựu ban bác

Biết bao hoài bão tầng tầng lớp lớp đan xen.

人在夕阳黄昏后陪着明月等寂寞

ren zai xi yang huang hun hou pei zhao ming yue deng ji mo

Nhân tại tịch dương hoàng hôn hậu bồi trứ minh nguyệt đẳng tịch mịch

Dưới nắng chiều người chờ hoàng hôn lui dần đợi trăng lên trong cô tịch

年少痴狂有时难御晚秋风

nian shao chi kuang you shi nan yu wan qiu feng

Niên thiểu si cuồng hữu thì nan ngự vãn thu phong

Tuổi trẻ si cuồng cũng có khi không chịu nổi gió thu

经过你快乐时少烦恼多

jing guo ni kuai yue shi shao fan nao duo

Kinh quá nhĩ khoái nhạc thì thiểu phiền não đa

Anh đã từng hạnh phúc nhưng cũng lắm phiền muộn

经过我情深意浓缘分薄

jing guo wo qing shen yi nong yuan fen bo

Kinh quá ngã tình thâm ý nùng duyến phân bạc

Tôi đã từng tình thâm ý trọng nhưng duyên phận bạc

谁说青春不能错情愿热泪不低头

shui shuo qing chun bu neng cuo qing yuan re lei bu di tou

Thùy thuyết thanh xuân bất năng thác tình nguyện nhiệt lệ bất đê đầu

Ai nói rằng tuổi trẻ không phạm sai lầm thà rơi lệ nhưng không khuất phục

珍惜曾经拥有曾经牵过手

zhen xi ceng jing yong you ceng jing qian guo shou

Trân tích tằng kinh ủng hữu tằng kinh khiên quá thủ

Hãy quý trọng những gì mình có, mình đang nắm trong tay

珍惜青春梦一珍惜相聚的时光

zhen xi qing chun meng yi chang zhen xi xiang ju de shi guang

Trân tích thanh xuân mộng nhất tràng trân tích tương tụ đích thì quang

Quý trọng mơ ước thời trai trẻ, quý trọng thời khắc bên nhau.

谁能年少不痴狂独自闯荡

shui neng nian shao bu chi kuang du zi chuang dang

Thùy năng niên thiểu bất si cuồng độc tự sấm đãng

Ai mà không có một thời tuổi trẻ ngông cuồng một mình phiêu bạc

就算月有阴和缺就算人有悲和

jiu suan yue you yin he que jiu suan ren you bei he huan

Tựu toán nguyệt hữu âm hòa khuyết tựu toán nhân hữu bi hòa hoan

Cho dù trăng có khi tròn khi khuyết, người có lúc buồn lúc vui

谁能够不扬梦想这张帆

shui neng gou bu yang meng xiang zhe zhang fan

Thùy năng cú bất dương mộng tưởng giá trương phàm

Ai mà không từng ao ước căng buồm đi xa

珍惜为我流的泪珍惜为你的岁月

zhen xi wei wo liu de lei zhen xi wei ni de sui yue

Trân tích vi ngã lưu đích lệ trân tích vi nhĩ đích tuế nguyệt

Quý trọng nước mắt vì tôi rơi, quý trọng thanh xuân của anh

谁能无动又无衷这段珍贵

shui neng wu dong you wu zhong zhe duan zhen gui

Thùy năng vô động hựu vô trung giá đoạn trân quý

Ai mà không cảm động trước sự trân quý này

明天还有云要飞留着天空陪我追

ming tian huan you yun yao fei liu zhao tian kong pei wo zhui

Minh thiên hoàn hữu vân yếu phi lưu trứ thiên không bồi ngã truy

Ngày mai mây có muốn trôi, chỉ xin giữ lại bầu trời để ta theo đuổi

无怨无悔也是人生一种美

wu yuan wu hui ye shi ren sheng yi chong mei.

Vô oán vô hối dã thị nhân sinh nhất chủng mỹ

Không oán không hối chính là tâm đắc của đời người.

 

经过我情深意浓缘分薄

jing guo wo qing shen yi nong yuan fen bo

Kinh quá ngã tình thâm ý nùng duyến phân bạc

Tôi đã từng tình thâm ý trọng nhưng duyên phận bạc

谁说青春不能错情愿热泪不低头

shui shuo qing chun bu neng cuo qing yuan re lei bu di tou

Thùy thuyết thanh xuân bất năng thác tình nguyện nhiệt lệ bất đê đầu

Ai nói rằng tuổi trẻ không phạm sai lầm thà rơi lệ nhưng không khuất phục

珍惜曾经拥有曾经牵过手

zhen xi ceng jing yong you ceng jing qian guo shou

Trân tích tằng kinh ủng hữu tằng kinh khiên quá thủ

Hãy quý trọng những gì mình có, mình đang nắm trong tay

珍惜青春梦一珍惜相聚的时光

zhen xi qing chun meng yi chang zhen xi xiang ju de shi guang

Trân tích thanh xuân mộng nhất tràng trân tích tương tụ đích thì quang

Quý trọng mơ ước thời trai trẻ, quý trọng thời khắc bên nhau.

谁能年少不痴狂独自闯荡

shui neng nian shao bu chi kuang du zi chuang dang

Thùy năng niên thiểu bất si cuồng độc tự sấm đãng

Ai mà không có một thời tuổi trẻ ngông cuồng một mình phiêu bạc

就算月有阴和缺就算人有悲和

jiu suan yue you yin he que jiu suan ren you bei he huan

Tựu toán nguyệt hữu âm hòa khuyết tựu toán nhân hữu bi hòa hoan

Cho dù trăng có khi tròn khi khuyết, người có lúc buồn lúc vui

谁能够不扬梦想这张帆

shui neng gou bu yang meng xiang zhe zhang fan

Thùy năng cú bất dương mộng tưởng giá trương phàm

Ai mà không từng ao ước căng buồm đi xa

珍惜为我流的泪珍惜为你的岁月

zhen xi wei wo liu de lei zhen xi wei ni de sui yue

Trân tích vi ngã lưu đích lệ trân tích vi nhĩ đích tuế nguyệt

Quý trọng nước mắt vì tôi rơi, quý trọng thanh xuân của anh

谁能无动又无衷这段珍贵

shui neng wu dong you wu zhong zhe duan zhen gui

Thùy năng vô động hựu vô trung giá đoạn trân quý

Ai mà không cảm động trước sự trân quý này

明天还有云要飞留着天空陪我追

ming tian huan you yun yao fei liu zhao tian kong pei wo zhui

Minh thiên hoàn hữu vân yếu phi lưu trứ thiên không bồi ngã truy

Ngày mai mây có muốn trôi, chỉ xin giữ lại bầu trời để ta theo đuổi

无怨无悔也是人生一种美

wu yuan wu hui ye shi ren sheng yi chong mei.

Vô oán vô hối dã thị nhân sinh nhất chủng mỹ

Không oán không hối chính là tâm đắc của đời người.

 

珍惜为我流的泪珍惜为你的岁月

zhen xi wei wo liu de lei zhen xi wei ni de sui yue

Trân tích vi ngã lưu đích lệ trân tích vi nhĩ đích tuế nguyệt

Quý trọng nước mắt vì tôi rơi, quý trọng thanh xuân của anh

无怨无悔也是人生一种美

wu yuan wu hui ye shi ren sheng yi chong mei.

Vô oán vô hối dã thị nhân sinh nhất chủng mỹ

Không oán không hối chính là tâm đắc của đời người.

 

Chúc mọi người một năm mới tốt lành, luôn quý trọng những gì mình hiện có, và cố gắng đạt được mong ước hoài bão của mình.

 

Bài dịch thứ 157

© 2012, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.