Vấn Nguyệt – Vũ Nghệ

d50735fae6cd7b89f50976230f2442a7d9330e2c

Song: 问月 – Vấn Nguyệt
Singer: 武艺 – Vũ Nghệ
Download: MP3

檐下的花儿静静开
yan xia de hua er jing jing kai
Diêm hạ đích hoa nhi tĩnh tĩnh khai
Dưới hiên nhà hoa lặng lẽ nở
夜风似影久等在门外
ye feng si ying jiu deng zai men wai
Dạ phong tự ảnh cửu đẳng tại môn ngoại
Gió đêm như bóng ai đợi rất lâu ngoài cửa
残月独挂在窗台将回忆映白
can yue du gua zai chuang tai jiang hui yi ying bai
Tàn nguyệt độc quải tại song thai tương hồi ức ánh bạch
Trăng tàn treo đơn độc trên khung cửa như hồi ức tái hiện
怀那人还在不在
huai na ren hai zai bu zai
Hoài na nhân hoàn tại bất tại
Vẫn ở mãi trong lòng ai
繁华的尘埃落下来
fan hua de chen ai luo xia lai
Phồn hoa đích trần ai lạc hạ lai
Phồn hoa chỉ là bụi trần rơi
喧嚣散去忘记了悲哀
xuan xiao san qu wang ji le bei ai
Huyên hiêu tán khứ vong ký liễu bi ai
Huyên náo qua rồi đã quên hết bi ai
用一生缘分等待等命运安排
yong yi sheng yuan fen deng dai deng ming yun an pai
Dụng nhất sinh duyến phân đẳng đãi đẳng mệnh vận an bài
Đem duyên phận một đời chờ đợi vận mệnh an bài
有几世的无奈
huan you ji shi de wu nai
Hoàn hữu kỷ thế đích vô nại
Phải chờ đợi mấy kiếp nữa đây?
问明月阴晴圆缺
wen ming yue yin qing yuan que
Vấn minh nguyệt âm tình viên khuyết
Hỏi vầng trăng khi tròn khi khuyết?
你是否也听见不绝的思念
ni shi fou ye ting jian bu jue de si nian
Nhĩ thị phủ dã thính kiến bất tuyệt đích tư niệm
Nàng có nghe thấy nỗi nhớ nhung không dứt này?
盼月圆的滋味有谁能了解
pan yue yuan de zi wei you shei neng liao jie
Phán nguyệt viên đích tư vị hữu thùy năng liễu giải
Cảm giác đợi trăng tròn nào ai hiểu được
虫泣鸣声声催人倦
chong qi ming sheng sheng cui ren juan
Trùng khấp minh thanh thanh thôi nhân quyện
Côn trùng kêu vang vang khiến người u sầu
问明月阴晴圆缺
wen ming yue yin qing yuan que
Vấn minh nguyệt âm tình viên khuyết
Hỏi vầng trăng khi tròn khi khuyết?
照不尽尘世间不解的姻缘
zhao bu jin chen shi jian bu jie de yin yuan
Chiếu bất tẫn trần thế gian bất giải đích nhân duyến
Soi không hết trần thế sót lại đoạn nhân duyên khó giải
月牙夜的喜悲几人能感觉
yue ya ye de xi bei ji ren neng gan jue
Nguyệt nha dạ đích hỉ bi kỷ nhân năng cảm giác
Vui buồn đêm trăng khuyết mấy ai cảm nhận được
许个愿夜成全
xu ge yuan ye ye cheng quan
Hứa cá nguyện dạ dạ thành toàn
Hứa một điều đêm đêm cầu nguyện
许个愿夜成全
xu ge yuan ye ye cheng quan 
Hứa cá nguyện dạ dạ thành toàn
Hứa một điều đêm đêm cầu nguyện
Bài dịch thứ 198

© 2013 – 2022, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.